Monthly Archives: January 2020

C# Regular Expression (Düzenli İfadeler)

Merhaba arkadaşlar, Bu yazımda C# programlama dilini kullanarak Regular Expression (Düzenli İfadeler) ele alacağız. Bu yazıda bahsedilecek konular Düzenli İfadelerin Oluşturulması Düzenli İfadelerin Gruplanması Regular Expression, değişken sayıdaki karakter dizilerinden oluşabilecek ancak belirli koşulları sağlayabilen ifadelerdir. Yani bir metin dosyasında geçen @ karakterlerini elde etmek istiyoruz veya elimizde mail adresi olan bir kaynak var ve […]

C# Basic String Operations (Karakter Dizisi işlemleri)

Merhaba arkadaşlar, Bir önceki yazımda Temel I/O işlemlerini ele aldık. Kısaca I/O girdi/çıktı anlamına gelmektedir ve C# programlama dilinde akımlar (stream) bu yapının üzerine kuruludur. Akımlar bir bilgiyi girdi/çıktı sistemlerinden byte düzeyinde okuyabilen soyut birimlerdir. C# Basic I/O Operations (Temel I/O İşlemleri) yazıma buradan ulaşabilirsiniz. Bu yazımda çok sıklıkla kullandığımız karakter dizilerle ilgili işlemleri yönetmek […]

C# Basic I/O Operations (Temel Girdi/Çıktı İşlemleri)

Merhaba arkadaşlar, Bir önceki yazımda System İsim Alanından bahsettik. Kısacası System İsim Alanı yaygın olarak kullanılan değer ve referans veri türleri (value & reference data type), olaylar ve olay işleyicileri (events & event handlers), arayüzler (interfaces), öznitelikler (attributes) ve işleme sırasındaki istisnaları tanımlayan ana ve temel sınıfları içerir. C# System namespace yazıma buradan ulaşabilirsiniz. Bu […]

C# System namespace (System İsim Alanı)

Merhaba arkadaşlar, Bir önceki yazımda C# programlama dilinde bulunan İsim Alanlarından (namespaces) bahsettik. Kısacası isim alanlarını hatırlayacak olursak, programlamada yazdığımız kodları mantıksal olarak organize etmek için kullandığımız bir yöntem. C# namespaces (İsim alanları) yazıma buradan erişebilirsiniz. Bu yazımda aslında biz farkında olmasak bile Console uygulaması başlattığımızda, projelerimize sınıf, arayüz vs.. eklediğimizde otomatik olarak using anahtar […]

C# namespaces (İsim Alanları)

Merhaba arkadaşlar, Bu yazımda C# programlama dilinde programlarımızı yönetmek ve yazdığımız kodları mantıksal olarak organize etmek için C# programlama dilinde kullanılan İsim alanları ve System İsim Alanını ele alacağız. Bir önceki yazımda C# programlama dilinde Numaralandırma (Enumearation) hakkında bahsetmiştik. C# Enumeration (Numalandırmalar) yazısına buradan ulaşabilirsiniz. Bu yazıda bahsedilecek konular İsim Alanı Nedir? İsim Alanı Bildirimi […]

C# Enumeration (Numaralandırmalar)

Merhaba arkadaşlar, Bu yazımda C# programlama dilinde Numaralandırmaları (Enumeraton) ele alacağız. Bir önceki yazımda C# Yapılardan (Struct) bahsettik. C# Struct (Yapılar) yazıma buradan ulaşabilirsiniz. Nedir bu Enumeration peki? Numaralandırma kelimesi enumaration sözcüğünden gelmektedir. C# dilinde numaralandırmalar enum anahtar sözcüğü ile ifade edilmektedirler. Enum sabitleri C# dilinde çeşitli sembolleri tamsayılar ile ifade edebilmek için geliştirilmiş bir […]

C# Structs (Yapılar)

Merhaba arkadaşlar, Bir önceki yazımda sınıflarımızı bir dizi gibi kullanbaileceğimiz özellik olan Indexer (Indeksleyici) den bahsettik. Indexer (Indeksleyici) yazıma buradan ulaşabilirsiniz. Bu yazımda C# programlama dilinde kullanılan Yapıları (Struct) ele alacağız. Yapılar C# dilinde değer tipli olan verilerdir. Yapı bildirimi sınıf bildirimi ile neredeyse aynıdır. class anahtar sözcüğü yerine struct anahtar sözcüğü kullanılır. Neden struct […]

C# Indexers (Indeksleyiciler)

Merhaba arkadaşlar, Bu yazımda C#’ta Indexer (Indeksleyiciler) kullanımını ele alacağız. Bir önceki yazımda Operatörlerin Aşırı Yüklenmesini ele almıştık. C# Operator Overloading (Operatör Aşırı Yükleme) yazıma buradan ulaşabilirsiniz. Bu yazıda bahsedilecek konular Indeksleyiciler Tek Boyutlu Indeksleyici Çok Boyutlu Indeksleyici İndeksleme (indexing) sözcüğü [] operatöründen gelmektedir. Diziler konusunda [] operatörü ile dizinin elemanına ulaşabildiğimizi biliyoruz. İndeskleyiciler genelde […]

C# Operator Overloading (Operatör Aşırı Yükleme)

Merhaba arkadaşlar, Bu yazımda Sınıfları daha etkili kullanmak ve sınıflara yeni anlamlar yüklemek için C#’ta Operatör Aşırı Yükleme (Operator Overloading) konusunu ele alacağız. İçeriğe başlamadan önce eğer Sınıflar ile ilgili eksikleriniz varsa C# Classes (Sınıflar) yazıma bakmanızı tavsiye ediyorum. Yazıya buradan ulaşabilirsiniz. Bu yazıda bahsedilecek konular Operatörlere Aşırı Yükleme (Operator Overloading) Aritmetik Operatörlerin Aşırı Yüklenmesi […]

C# Singleton (Tek) Class

Merhaba arkadaşlar, Bu yazımda Singleton tasarım desenini ele alacağız. Bu desen hakkında bilgilenip hangi durumlarda, nerelerde kullanabileceğimizi örnek üzerinden anlamaya çalışacağız. Singleton tasarım desenine geçmeden önce sınıflar ve nesneler ile ilgili temel bilgilerimizi hatırlamak amacıyla yazıma buradan ulaşabilirsiniz. Singleton deseni bir programın yaşamı boyunca belirli bir nesneden sadece bir örneğinin (instance) olmasını garantiler. Aynı zamanda […]